Foto arhiv

LITERARNI NATEČAJ - EKOLOŠKI MESEC

PRAVILA IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V LITERARNEM NATEČAJU

V literarnem natečaju, ki ga organizira Mladinski center Jesenice (MCJ) in bo potekal v sklopu projekta Ekološki mesec »za vodo in zemljo«, veljajo naslednja pravila oziroma navodila:

Sodelujejo lahko:

 • v starostni skupini 1. osnovna šola: osnovnošolci in osnovnošolke
 • v starostni skupini 2. srednja šola in starejši do 29 let: dijaki, dijakinje, mladi v starosti do vključno 29 let

Kategoriji sodelovanja:

 • esej v slovenskem jeziku
 • pesem v slovenskem jeziku

Literarna dela vsebujejo tematiko:
voda in/ali zemlja z nanašanjem na ekologijo

Rok oddaje:
do vključno 18.4.2006

Način oddaje
oddati je potrebno en računalniško pisan izvod dela in sicer:

 • a) Kot elektronsko sporočilo na e-naslov mcj-info@siol.net:
  Naslov/Zadeva e-pošte:
  "ZA LITERARNI NATEČAJ"
  1. del = besedilo e-sporočila:
  podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, telefonska številka, šifra
  2. del = priloga e-sporočila:
  prispevek (esej ali pesem), podpisan s šifro
  ali
 • b) Na CD-ju ali disketi z dokumenti v formatu .doc ali .pdf s priporočeno pošto na naslov Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, 4270 Jesenice; ali prinesete osebno v Mladinski center Jesenice od ponedeljka do petka od 11h do 19h:
  Pripis na naslovljeni kuverti:
  "ZA LITERARNI NATEČAJ"
  1. dokument = "Podatki avtorja za natečaj":
  podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, telefonska številka, šifra
  2. dokument = "Prispevek":
  prispevek (esej ali pesem), podpisan s šifro

Nagrade:
v vsaki starostni skupini bosta nagrajena pisca najboljšega eseja in najboljše pesmi

 • 1. osnovna šola:
  vrednostni bon v DZS-jevi poslovalnici v Mercator centru na Jesenicah v vrednosti 5.000 SIT in presenečenje
 • 2. srednja šola in starejši do 29 let:
  vrednostni bon v DZS-jevi poslovalnici v Mercator centru na Jesenicah v vrednosti 7.500 SIT in presenečenje

Kriteriji ocenjevanja:
izvirnost, aktualnost, ideje za bolj ekološki odnos v prihodnosti

Kje bodo dela vidna/objavljena:

 • spletna stran MCJ;
 • vsi sodelujoči prispevki bodo zbrani in objavljeni v posebni publikaciji MCJ, ki bo izšla po zaključku projekta Ekološki mesec »za vodo in zemljo«;
 • s strani komisije izbrana dela bodo objavljena tudi v drugih medijih

Komisija:

 • Strokovni člani:
  - profesorji slovenskega jezika
  - profesorji naravoslovnih predmetov
 • Član:
  - strokovni sodelavec mladinskih programov MCJ

Pogoji:

 • na natečaju lahko en avtor sodeluje le z enim delom
 • esej mora vsebovati najmanj 2.000 in največ 5.000 znakov (brez presledkov) in se vsebinsko nanašati na dane tematike; pesem nima posebnih pogojev, razen upoštevanja danih tematik
 • avtor obdrži vse avtorske pravice
 • avtor pristane na brezplačno objavo dela na spletni strani MCJ, v publikaciji MCJ in v medijih
 • v natečaju lahko sodelujejo izključno dela, ki predhodno še niso bila objavljena
 • prispevkov po tem, ko so oddani, ni mogoče več zamenjati ali popravljati
 • odločitev članov komisije je dokončna
 • podatki sodelujočih članom komisije ne bodo dostopni, tudi sicer se bodo uporabili zgolj v namene natečaja
 • rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani