Foto arhiv

UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE - jesen 2007

Ponovno v MCJ: Brezplačni računalniški tečaji za vse generacije »Učimo se za življenje!«

http://www.microsoft.com/slovenija/povezanivznanju/ucimo_se.mspx

Mladinski center Jesenice se to jesen že tretjič pridružuje projektu brezplačnih računalniških tečajev »Učimo se za življenje!«, katerih donator je MICROSOFT Slovenija, koordinator Zavod MISSS, poleg nas pa omenjene tečaje izvaja še 11 mladinskih centrov po Sloveniji.

Microsoftov program »Učimo se za življenje« je globalna, k skupnosti usmerjena pobuda, katere namen je razširiti znanja o informacijskih tehnologijah ter povečati ekonomske priložnosti mladine in odraslih, da bi lahko uresničili svoj potencial. Program Učimo se za življenje izobraževalnim centrom po vsem svetu zagotavlja denarno pomoč, programsko opremo, tehnološke rešitve in prilagojene učne programe.

Program je namenjen vsem občanom, ki imajo manj možnosti za vključitev v druge oblike pridobivanj računalniških znanj, imajo pa željo in voljo spopasti se z novo tehnologijo, si z novimi znanji in spretnostmi pomagati pri delu, pri iskanju nove zaposlitve ali pri vsakdanjih opravilih.

Vsebine tečajev

Za začetnike:
Tečaja T1 in T2 sta primerna za vse, ki se prvič srečujete z računalnikom ali pa se pri delu počutite negotove in pogosto še potrebujete pomoč drugih, pa bi radi postali samostojni.

Osnovni tečaj za začetnike

Nadaljevalni tečaj za začetnike

Za tiste, ki že imate osnovna znanja za delo z računalnikom:
Na vsakem tečaju najprej krajša osvežitev organizacije podatkov v računalniku.

Še nekaj zanimivosti o tečajih v MCJ:

 • v vsaki skupini je največ 5 tečajnikov
 • skupine oblikujemo glede na interes, predznanje in starost tečajnikov
 • tečaji trajajo od 10 do 20 pedagoških ur, odvisno od vsebine tečaja in želja skupine, torej gre za najmanj 4 in največ 7 obiskov za en tečaj
 • tečaji so 1 do 2 x tedensko, odvisno od dogovora med trenerjem in skupino, potekajo pa lahko tudi v dopoldanskem času
 • tečaji bodo potekali v računalniški sobi s petimi delovnimi mesti in sodobno računalniško opremo v prostorih Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22
 • vsak dan med 10.30 in 15. uro ter med 17. in 20. uro je možna brezplačna uporaba računalnikov za vaje (razen v času tečajev)
 • ob koncu tečaja bodo tečajniki poleg novega znanja, izkušenj, spretnosti in poznanstev prejeli še potrdilo MICROSOFT Slovenija o opravljenem tečaju

Več o vsebinah:

Osnovni tečaj za začetnike
T1: Osnove dela z osebnim računalnikom (PC), Windows XP
(12 ur)

 • spoznavanje najpomembnejših delov osebnega računalnika ter princip delovanja
 • delo z miško in tipkovnico ter spoznavanje vlog drugih vhodno izhodnih enot
 • spoznavanje pomnilnih enot računalnika (vloga RAM pomnilnika, zunanji pomnilniki: disk, diskete, CD-ji, spominski ključi, ...)
 • spoznavanje okolja Windows, delo z okni, meniji, orodnimi vrsticami
 • uporabniške nastavitve okolja Windows
 • spoznavanje organizacije podatkov v računalniku (Moj računalnik, Raziskovalec)
 • delo z mapami in datotekami (iskanje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje)

Nadaljevalni tečaj za začetnike
T2: MS Word - oblikovanje besedil, Internet, Elektronska pošta
(12 ur, zahtevnejši uporabniki do 18 ur)
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom

 • spoznavanje programa MS Word: pisanje in osnovno oblikovanje pisem, dopisov, povabil, shranjevanje in tiskanje dokumentov
 • preoblikovanje dokumentov (oblikovanje pisave, odstavkov, strani,...)
 • spoznavanje programa Internet Explorer: različni načini iskanje informacij, shranjevanje internetnih strani, kopiranje in shranjevanje slik in dokumentov na računalnik
 • uporaba elektronske pošte in spoznavanje programa Outlook Express (pošiljanje, prejemanje, posredovanje in brisanje elektronskih sporočil, pošiljanje datotek in slik, uporaba imenika).

T3: MS WORD - oblikovanje besedil
(12 ur, zahtevnejši 18ur)
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom in osnove oblikovanja besedil

 • spoznavanje programa MS Word: pisanje in osnovno oblikovanje pisem, dopisov, povabil, shranjevanje in tiskanje dokumentov
 • preoblikovanje dokumentov (oblikovanje pisave, odstavkov, strani,...)
 • oblikovanje tabel, dodatne možnosti oblikovanja pisave in odstavkov, delo s stolpci, uporaba tabulatorjev, uporaba različnih načinov številčenj in označevanj alinej, vstavljanje slik,
 • oblikovanje daljših dokumentov: številčenje strani in prelomi, glave in noge, opombe, delo z odseki, delo s slogi, kazala

T4 - MS EXCEL: delo s preglednicami
(12 ur, zahtevnejši 18ur)
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom in osnove oblikovanja besedil.

 • spoznavanje uporabnosti programa Excel
 • zgradba datoteke oz. zvezka v Excelu, listi, vrstice, stolpci, celice
 • vrste podatkov v celicah, vnašanje, spreminjanje in brisanje podatkov v celicah
 • oblikovanje podatkov v celicah, oblikovanje preglednice
 • računanje in uporaba formul
 • spoznavanje osnovnih vgrajenih funkcij
 • oblikovanje grafikonov nad podatki
 • dodatna znanja (vgrajene funkcije, vrtilne tabele, delo s filtri)

T5: Internet, Elektronska pošta
(10 ur)
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom in osnove oblikovanja besedil

 • osnovno o mrežah, delo v lokalnem omrežju
 • spoznavanje programa Internet Explorer: različni načini iskanje informacij, shranjevanje internetnih strani, kopiranje in shranjevanje slik in dokumentov na računalnik
 • kako se lahko doma priključimo na Internet
 • uporaba elektronske pošte in spoznavanje programa Outlook Express (vzpostavitev svojega e-naslova, pošiljanje, prejemanje, posredovanje in brisanje elektronskih sporočil, pošiljanje datotek in slik, uporaba imenika)
 • varna raba Interneta

T6: Predstavitve z računalnikom (MS Power Point) in digitalna fotografija
(12ur)
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom in osnove oblikovanja besedil.

 • spoznavanje programa PowerPoint, njegovih funkcij in možnosti
 • oblikovanje in spreminjanje elektronskih prosojnic (tekst, vstavljeni elementi, ozadja)
 • pripravljanje in predvajanje projekcije elektronskih prosojnic
 • spoznavanje digitalne fotografije, prenos slik na računalnik, oblikovanje in spreminjanje slik (velikost, pozicija, odpravljanje rdečih oči, uporaba filtrov, ...)

Poglejte še:
- »Učimo se za življenje!« - sezona 2006/2007
- »Učimo se za življenje!« - sezona 2005/2006