Foto arhiv

ZBOR MLADIH, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi

03. oktober 2012, v sodelovanju s KS Blejska Dobrava, najava
10. oktober 2012, v sodelovanju s KS Slovenski Javornik - Koroška Bela, najava
17. oktober 2012, v sodelovanju s KS Hrušica, najava

ZA BOLJE ORGANIZIRANO MLADINO

V mesecu oktobru smo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Blejska Dobrava, Slovenski Javornik - Koroška Bela in Hrušica organizirali srečanja v lokalnih skupnostih. Srečanja so bili namenjeni tako mladim posameznikom, neformalnim skupinam in mladinskim organizacijam, kakor tudi predstavnikom krajevnih skupnosti in predstavnikom tamkajšnjih društev. Srečanj so se udeležili predvsem slednji. Zbranim smo predstavili možne podpore s strani Zavoda za šport Jesenice, Mladinskega centra Jesenice pobudam mladih za projekte oz. aktivnosti mladih v lokalnih skupnostih ter o sodelovanju med krajevnimi skupnostmi in zavodom ter centrom v okviru teh podpor. Poleg tega pa se je na srečanjih predstavilo tudi vodstvo Mladinskega sveta Jesenice.

Skupna želja je bila, ugotoviti stanje vključevanja mladih v družbena dogajanja in lokalno samoupravo, samoorganiziranje mladih v neformalne skupine in mladinske organizacije ter vključevanje in obstoj mladinskih sekcij v okviru društev. Organizirane oblike mladih imajo namreč možnost vključitve v lokalni mladinski svet - Mladinski svet Jesenice, katerega glavno poslanstvo je ustvarjanje in krepitev dialoga mladih z lokalno samoupravo s področij, ki vplivajo na življenje in delo mladih.

Skupni imenovalec vse treh srečanj je bila želja, da bi se mladi v starosti od 15. do 30. leta v večjem številu vključevali v delo društev. Zaželena in potrebna pa je tudi večja prisotnost mladih pri vključevanju v družbene aktivnosti oz. lokalno samoupravo, da bi tudi mladi lahko v večji meri vplivali na spremembe v smeri njihovih potreb in želja.

Lili Tkalec