Foto arhiv

Predstavitev in razprava - NACIONALNI PROGRAM ZA MLADINO 2013-2022

27. avgust 2013, dvorana Kolpern, foto: Matej Šranc, najava

Predstavitev in razprava »Nacionalni program za mladino 2013-2022«, 27. avgust 2013

Ena od funkcij mladinski centrov je tudi prenos informacij, ki se kakorkoli navezujejo na mlade, z nacionalnega (in tudi mednarodnega) nivoja do lokalnih okolij: torej do lokalnih mladinskih organizacij, do neorganizirane mladine kakor tudi celotne lokalne javnosti. In prav to funkcijo je naš center opravil v konferenčni dvorani Kolpern 27. avgusta zvečer. Kot pa je v zadnjem času že običaj, se pri tovrstnih aktivnostih povežemo z mladinskima organizacijama MSJ in KJŠ, in tako vsi skupaj poskušamo spodbuditi zanimanje za aktualne teme pri čim več mladih.

Na dogodek smo privabili okoli 50 obiskovalcev, med njimi pa smo poleg »naših mladih (KJŠ in MCJ) prepoznali tudi predstavnike več zgornje-gorenjskih občin in sicer organizacij mladinskega sektorja (Blejski mladinski center, Društvo za uresničevanje interesov mladih Bohinj), predstavnike občin (Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica), političnih strank in podmladkov le teh (Narcisa, SDS, SD), predstavnike CSD Jesenice, kulturnih društev … Pomembnost tematike je potrdil tudi obisk medijev.

Gostje, Zoran Kotolenko, namestnik generalne direktorice direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enakost možnosti, Jan Škoberne, svetovalec ministra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Andraž Zgonc, podsekretar na Uradu RS za mladino, so s svojimi predstavitvami razlogov, podlag in okvirov NMP 2013 – 2022 spodbudili zanimivo razpravo, predvsem v smeri izobraževanja in zaposlovanja mladih. V razpravi so bile izpostavljene težave mladih pri iskanju zaposlitev, razlogi za podaljševanje študija in posledice le tega, kvaliteta študija, težave pri zaposlovanju za določen oz nedoločen čas, vprašljivost študentskega dela…

Našim gostom smo postavili tudi vprašanje, kako bo možno spremljati izvajanje 3-letnih izvedbenih načrtov, ki jih bo sprejela Vlada RS. Vsekakor pa se pridružujemo ugotovitvi, da je ključ do izboljšanja situacije in prihodnosti za mlade generacije v večji aktivni participaciji mladih samih. Naj še dodam: možnost vplivanja in soodločanja v lokalnih skupnostih mladi lahko uresničijo skozi vključenost v mladinske organizacije (npr KJŠ) in mladinske sekcije društev ter združevanjem le teh v Lokalni mladinski svet.

Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice