Foto arhiv

Mladi informatorji – »informiran mladinec«

24.9.2015

Medvrstniško informiranje mladih je ključnega pomena tudi za vključevanje motiviranih mladih na vsa različna programska področja, ki jih za mlade in skupaj z mladimi izvajamo mladinski centri. Tega se že vsa leta zavedamo tudi v Mladinskem centru Jesenice.

V mesecu septembru smo se pridružili pobudi Mreže MaMa in v mesecu septembru v sklopu Tedna mladinskih centrov naše izvajanje INFO TOČK na Srednji šoli Jesenice in na Gimnaziji Jesenice nadgradili s kontinuiranim medvrstniškim informiranjem. V proces izvedbe INFO TOČK smo vključili dijakinje in dijake, ki že dalj časa sodelujejo v različnih aktivnostih MCJ. S tem smo motiviranim mladim omogočili pridobivanje različnih kompetenc na razvedrilen in zabaven način.

Tako so tri tedne zapored mladi mladim na njihov lasten način posredovali različne informacije o dejavnosti mladinskega centra, o možnostih vključevanja v različne dejavnosti centra in jih motivirali pri posredovanju lastnih pobud. Prijetna druženja smo nadgradili še z dogodkom Pozdrav jeseni v soseski Center II na Jesenicah, kjer so mladi svoj talent, znanje in pozitivno energijo prenesli na mlajše udeležence v obliki različnih delavnic in animacij.

Pripravil: Mitja Blažič