Foto arhiv

TA PRAV' ŽIV ŽAV Z ROMANO KRAJNČAN

6.10.2015, najava

TA PRAV' ŽIV ŽAV Z ROMANO KRAJNČAN
- prireditev za otroke in starše ob TEDNU OTROKA

foto: Nik Bertoncelj