Aktualno

»UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE« v letu 2008

»Učimo se za življenje!« - brezplačni računalniški tečaji za vse generacije

http://www.microsoft.com/slovenija/povezanivznanju/ucimo_se.mspx

Mladinski center Jesenice tudi v letu 2008 sodeluje v projektu brezplačnih računalniških tečajev »Učimo se za življenje!«, katerih donator je MICROSOFT Slovenija, koordinator Zavod MISSS.

Microsoftov program »Učimo se za življenje« je globalna, k skupnosti usmerjena pobuda, katere namen je razširiti znanja o informacijskih tehnologijah ter povečati ekonomske priložnosti mladine in odraslih, da bi lahko uresničili svoj potencial. Program Učimo se za življenje izobraževalnim centrom po vsem svetu zagotavlja denarno pomoč, programsko opremo, tehnološke rešitve in prilagojene učne programe.

Program je namenjen vsem občanom, ki imajo manj možnosti za vključitev v druge oblike pridobivanj računalniških znanj, imajo pa željo in voljo spopasti se z novo tehnologijo, si z novimi znanji in spretnostmi pomagati pri delu, pri iskanju nove zaposlitve ali pri vsakdanjih opravilih.

Vsebine tečajev

Osnove dela z osebnim računalnikom (PC), Windows XP

 • spoznavanje najpomembnejših delov osebnega računalnika ter princip delovanja
 • delo z miško in tipkovnico ter spoznavanje vlog drugih vhodno izhodnih enot
 • spoznavanje pomnilnih enot računalnika (vloga RAM pomnilnika, zunanji pomnilniki: disk, diskete, CD-ji, spominski ključi, ...)
 • spoznavanje okolja Windows, delo z okni, meniji, orodnimi vrsticami
 • uporabniške nastavitve okolja Windows

Organizacija podatkov v računalniku
program Moj računalnik / Raziskovalec

 • spoznavanje organizacije podatkov v računalniku (Moj računalnik, Raziskovalec)
 • delo z mapami in datotekami (iskanje, razvrščanje, ustvarjanje datotek in shranjevanje v mape, premikanje, kopiranje in preimenovanje datotek in map)

MS Word - oblikovanje dokumentov
osnove oblikovanja besedil

 • spoznavanje programa MS Word: pisanje, popravljanje napak in premikanje po dokumentu, kopiranje in premikanje delov besedila,
 • osnovno oblikovanje dopisov: oblikovanje pisave in odstavkov
 • shranjevanje in tiskanje dokumentov

oblikovanje zahtevnejših dokumentov

 • dodatne možnosti oblikovanja pisave in odstavkov (preko menijev)
 • oblikovanje tabel
 • uporaba različnih načinov številčenj in označevanj alinej
 • oblikovanje daljših dokumentov: glave in noge, številčenje strani, prelomi
 • delo s slikami
 • delo s slogi, kazala, delo s stolpci, uporaba tabulatorjev

Internet, Elektronska pošta
osnove

 • spoznavanje programa Internet Explorer: različni načini iskanje informacij, shranjevanje internetnih strani, kopiranje in shranjevanje slik in dokumentov na računalnik
 • uporaba elektronske pošte in spoznavanje programa Outlook Express (pošiljanje, prejemanje, posredovanje in brisanje elektronskih sporočil, pošiljanje datotek in slik, uporaba imenika)

dodatno

 • osnovno o mrežah
 • uporaba elektronske pošte: vzpostavitev svojega e-naslova, pošiljanje, prejemanje, posredovanje in brisanje elektronskih sporočil, pošiljanje datotek in slik, uporaba imenika
 • kako se lahko doma priključimo na Internet, varna raba Interneta

MS EXCEL - delo s preglednicami

 • spoznavanje uporabnosti programa Excel
 • zgradba datoteke oz. zvezka v Excelu, listi, vrstice, stolpci, celice
 • vrste podatkov v celicah, vnašanje, spreminjanje in brisanje podatkov v celicah
 • oblikovanje podatkov v celicah, oblikovanje preglednice
 • računanje in uporaba formul
 • spoznavanje osnovnih vgrajenih funkcij (min, max, sum, average, ...)
 • oblikovanje grafikonov nad podatki

MS POWER POINT - elektronske prosojnice in osnove digitalne fotografije

 • spoznavanje programa PowerPoint, njegovih funkcij in možnosti
 • oblikovanje in spreminjanje elektronskih prosojnic
 • pripravljanje in predvajanje projekcije elektronskih prosojnic
 • spoznavanje digitalne fotografije
 • prenos slik na računalnik, oblikovanje in spreminjanje slik (velikost, pozicija, odpravljanje rdečih oči, uporaba filtrov, ...)

Še nekaj zanimivosti o tečajih v MCJ:

 • v vsaki skupini je največ 5 tečajnikov
 • skupine oblikujemo glede na interes, predznanje in starost tečajnikov
 • tečaji potekajo od 12 do 18 pedagoških ur, odvisno od predznanj in interesa posamezne skupine, konkretne vsebine pa prilagajamo interesu skupin
 • tečaji običajno potekajo 2 x tedensko, odvisno tudi od dogovora med trenerjem in skupino, potekajo pa lahko tudi v dopoldanskem času
 • tečaji potekajo v računalniški sobi s petimi delovnimi mesti in sodobno računalniško opremo v prostorih Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22
 • vsak dan med 10.30 in 16. uro je po vnaprejšnji najavi možna brezplačna uporaba opreme za individualno učenje oz. vajo

Poglejte še:
- »Učimo se za življenje!« - jesen 2007
- »Učimo se za življenje!« - sezona 2006/2007
- »Učimo se za življenje!« - sezona 2005/2006