Foto arhiv

okrogla miza »VROČA TEMA: MLADI IN ISKANJE ZAPOSLITVE«

16. februar 2012, najava

okrogla miza »VROČA TEMA: MLADI IN ISKANJE ZAPOSLITVE«

okrogla miza »VROČA TEMA: MLADI IN ISKANJE ZAPOSLITVE«, 16. februar 2012

V Mladinskem centru Jesenice je v četrtek, 16. februarja, od 18. ure dalje potekala okrogla miza na temo ''Mladi in iskanje zaposlitve''. Gostili smo strokovnjake, ki se s problematiko srečujejo na nacionalnem, študentskem in lokalnem nivoju: Gorana Lukiča, strokovnega svetovalca ZSSS in predstavnika Sindikata Mladi plus, Ivo Matjašič in Uršo Sazonov, svetovalki Kariernega centra Univerze v Ljubljani in Dubravko Furar, ZRSZ - Območne službe Kranj. Gostje so mlade seznanili s trgom dela in s potencialnimi rešitvami.

Izpostavili so, da situacija za iskalce zaposlitve vsekakor ni rožnata in tudi trendi niso spodbudni. Oblike dela so atipične, čas od zaključka študija do prve zaposlitve se podaljšuje, zaskrbljujoče so številke mladih brez izobrazbe… Na drugi strani tudi sami delodajalci ne vedo, kako uporabiti znanje. Vsekakor pa ni vse le negativno. Med drugim se odpirajo mnogi novi trgi (npr. splet, kjer je potrebnega manj začetnega kapitala), obstaja tudi veliko mladih, ki sami ustvarijo delovna mesta.

Gostje so obiskovalcem med drugim predlagali sledeče rešitve:

  1. snovanje kariere naj se prične že tekom študija, in sicer z navezovanjem kontaktov, opravljanjem študentskega dela na področju, za katerega se izobražujejo, z odhodom v tujino
  2. realno oceniti veščine, vrednote in cilje; v skladu s tem utrditi področja, na katerih smo šibki (konstantno delo na sebi) ter uskladiti interese in znanja s potrebami na trgu dela
  3. v skladu s cilji zastaviti konkreten načrt iskanja zaposlitve (npr. seznam TOP deset podjetij, vzpostaviti kontakt in pripraviti konkretne predloge, ideje za delo v podjetju)
  4. iskanje zaposlitve je konstanten proces, potreben je pozitiven odnos, a ne smemo pozabiti nase in na svoje pravice

Mladi so izvedeli, da se lahko na sodelujoče institucije obrnejo po nasvet, pomoč pri samoocenjevanju in ugotavljanju lastnih kompetenc in spretnosti, obiščejo različne delavnice in seminarje, se pozanimajo o svojih pravicah itd. Vse storitve so brezplačne.

Podanih je bilo veliko koristnih informacij, saj mladi pred tem niso bili podrobneje seznanjeni z delovanjem gostujočih institucij, poleg tega pa so izvedeli za nekatere konkretne ukrepe iskanja zaposlitve, ki se jih lahko poslužujejo.

Mladinski center Jesenice se gostom, Goranu Lukiču, Urši Sazonov, Ivi Matjašič in Dubravki Furar, najlepše zahvaljuje za sodelovanje.

Za več informacij se lahko obrnete na Sindikat Mladi plus, Karierni center Univerze v Ljubljani in Zavod RS za zaposlovanje.