Informiranje in svetovanje mladim

Informiranje in svetovanje mladim je ena izmed pomembnejših nalog Mladinskega centra. Mlade spodbujamo, da se zavedo svojega mesta v družbi in aktivno odločajo o lastnem osebnem razvoju.

V Mladinskem centru sistematično vzpodbujamo razvoj informiranja in svetovanja za mlade, kar predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za zvišanje, ter spodbujanje družbene participacije mladih, socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije. Posebno pozornost med številnimi dejavnostmi na tem področju namenjamo neorganizirani mladini, saj ta populacija občuti primanjkljaj informacij ostreje kot organizirani mladi.

MCJ - izvajanje informiranja in svetovanja mladim

  • osebno v Mladinskem centru Jesenice, Kejžarjeva 22, vsak delovni dan
  • osebno na INFO točki na Srednji šoli Jesenice: periodično ob torkih, od 10:00 do 12:00
  • osebno na INFO točki na Gimnaziji Jesenice: periodično ob sredah, od 10:00 do 12:00
  • vprašanje lahko posredujete tudi na e-mail mcj-info@siol.net

Področja informiranja in svetovanja

ORGANIZACIJA SPLETNI NASLOV
prosti čas:
Gledališče Tone Čufar Jesenice www.gledalisce-tc.si
Kino Železar Jesenice www.gledalisce-tc.si/kino.htm
Zavod za šport Jesenice www.zsport-jesenice.si
Hokejski klub Acroni Jesenice www.hkjesenice.com
DPD Svoboda "France Mencinger" Javornik- Koroška Bela www.dpd-svoboda-javornik-kor-bela.si/
Farno kulturno društvo Koroška Bela www.zupnija-koroska-bela.si/index.php?id=46
Studio Vital Jesenice www.studio-vital.si/
Bowling City Radovljica www.bowling-city.si/index.php?subpage=domov
Adrenalinski park Bohinj www.pac-sports.com/si/adrenalinski_park.htm
Vodni park Bohinj www.vodni-park-bohinj.si/eng/
Planet TUŠ Kranj www.planet-tus.com/slo/planeti_tus/planet_tus_kranj
Kolosej Ljubljana www.kolosej.si/
šola in izobraževanje:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice www2.arnes.si/~oskrtc3s/tone/
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice www.prezihovvoranc.si/
Osnovna šola Koroška Bela www.o-kbjesenice.kr.edus.si/web/index.php
Osnovna šola Poldeta Stražišarja www.poldestrazisar.si/
Srednja šola Jesenice www.ssj-jesenice.net/?id=ucostali
Gimnazija Jesenice www.s-gimjes.kr.edus.si
Srednja šola Jesenice www.ssj-jesenice.net/
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice www.vszn-je.si/
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice www.vrtci.org/
Ljudska univerza Jesenice www.lu-jesenice.net
Ljudska univerza Kranj www.lu-kranj.si/
Univerza v Ljubljani www.uni-lj.si
Univerza v Mariboru www.uni-mb.si
Univerza na Primorskem www.upr.si
Zavod RS za šolstvo www.zrss.si
Ministrstvo za šolstvo in šport www.mss.gov.si
informacije o mladinskih organizacijah in informacijskih centrih:
Klub jeseniških študentov www.kjs-klub.si
Turistično-informacijski center Jesenice www.jesenice-tourism.net/
Klub radovljiških študentov www.krs-klub.si
Mladinski kulturni center Kranj www.mladinskisvetkranj.si/index.php/the-news
Mladinski center Medvode www.mcmedvode.si/
Mladinski center Brežice www.mc-brezice.si
Mladinski center Celje www.mc-celje.si
Mladinski center Krško www.mc-krsko.si
Mladinski center Nova Gorica www.mc-ng.org
Mladinski center Prlekije www.mc-prlekije-drustvo.si
Mladinski center Sokolski dom www.ilbis.com/mcsd
Mladinski center Trbovlje www.mct.si
Mladinski center Velenje www.kunigunda.org
Mladinski klub LokalPatriot, Novo mesto www.drustvo-dns.si/lokalpatriot
Mladinski kulturni center Maribor chp.uni-mb.si/users/czm
MKC Pri Rdeči Ostrigi www.ostriga.org
Mladinska mreža MaMa www.mreza-mama.si
MISSS www.misss.org
Ljubljanska mreža info točk za mlade www.lmit.org
Študentska organizacija univerze v Ljubljani www.sou-lj.si
Mladinski ceh Ljubljana www.mladinski-ceh.si/
mednarodni programi za mlade in mobilnost mladih:
Mladi v akciji www.mva.si/
Eurodesk Slovenija www.eurodesk.si/
Avantis - mladinski tabori www.avantis.si/index.php
Zavod Voluntariat - mladinski delovni tabori www.zavod-voluntariat.si
EURES Evropski portal za zaposlitveno mobilnost ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sl
EVS Evropska prostovoljna služba evsspo.mreza-mama.si/index.php/evs.html
MEPI Mednarodno priznanje za mlade www.mepi.info/
Ej!KArtica ejkartica.si/sl/ej_kartice/
delo in denar:
Urad za delo Jesenice www.ess.gov.si/slo/Ncips/CIPSI/Jesenice/Jesenice.htm
Manpower Jesenice www.manpower.si/domov/
E- Študentski Servis Jesenice odpiralnicasi.com/spots/studentski-servis-jesenice-marsala-tita-2fea7990ef
Gorenjska banka Jesenice www.gbkr.si/home.html
Abanka www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=8010
Banka Koper www.banka-koper.si/sl
Študentski servis Radovljica www.cifra-rad.si/index.php?Itemid=3&id=2&option=com_content&sectionid=3&task=category
Zavod RS za zaposlovanje www.ess.gov.si
Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje NCIPS www.ess.gov.si/slo/Ncips/ncips.htm
E-Študentski Servis www.studentski-servis.com
zdravje:
Splošna bolnišnica Jesenice www.sb-je.si
Zdravstveni dom Jesenice www.zd-jesenice.si/
Lekarna Jesenice www.gorenjske-lekarne.si/si/lekarne/lekarniske-enote/lekarna-jesenice
Lekarna Plavž www.lekarna-plavz.com
Inštitut za varovanje zdravja www.ivz.si
Ministrstvo za zdravje www.mz.gov.si/
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj www.zzv-kr.si/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije www.zzzs.si
pomoč v stiski:
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti www.sociala-jesenice.net/info.php?id=droge&x=1
Društvo Žarek www.drustvo-zarek.si/index.php
Beli Obroč www.beliobroc.si/
Papilot www.papilot.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Zasvojenost med.over.net/zasvojenost/
To sem jaz www.tosemjaz.net
odvisnosti od...
DROG  
Urad za droge www.uradzadroge.gov.si/
Delitev drog, delovanje, posled. www.konoplja.org/klasifikacija_drog/Klasifikacija+Drog+Uvod.htm
Projekt človek www.projektclovek.si/
Vrste drog, pomoč/ravnanje... www.drogart.org/index.php?menu=13
ALKOHOLA  
Težave z alkoholom, AA www.aa-drustvo.si
Pomoč družinam alkoholikov www.al-anon-drustvo.si
MOTENJ S HRANJENJEM  
Ženska svetovalnica www.drustvo-zenska-svetovalnica.si
Muza, svetovalnica za motnje hranjenja users.volja.net/muza1
Svetovalnica Pu www.svetovalnica-pu.org/
Krog, Inštitut terapevtski center www.zdi-krog.si
NIKOTINA  
Zasvojenost med.over.net/zasvojenost/kajenje.php
Zasvojen si www.zasvojen.si/tag/zasvojenost-z-nikotinom/
zakoni in pravice:
Zavod Pravo Informacije Pomoč PIP www.zavodpip.si
Dijaška organizacija Slovenije www.dijaska.org
Poravnava www.poravnava.si/domov.htm?nsclid=D2f0PJymA4V16xIV-C5dMgg
Brezplačna pravna pomoč www.seniorji.info/PRAKTICNI_NASVETI_Brezplacna_pravna_pomoc
Varuh človekovih pravic www.varuh-rs.si
Uradni list Republike Slovenije www.uradni-list.si/1/main.cp2
Človekove pravice in temeljne svoboščine suius.hitri.com/cp.htm
Organizacija združenih narodov www.un.org/english/
medosebni odnosi:
Spletni portal Zdravje www.zdravje-plus.com/SLO.htm
stanovanja:
Hostel Rooms - Bled Backpackers www.bled-backpackersrooms.com/
Hostel Bohinj - Studor www.studor13.si/hostel.php?c=338
Dijaški in študentski dom Kranj www.dsd-kranj.si/
Študentski domovi v Ljubljani www.stud-dom-lj.si
Študenstke sobe, stanovanja www.cimri.si/
Študentske sobe www.dostop.si/kamrica.aspx
mladi in politika:
Mladinski svet Kranj www.mladinskisvetkranj.si/
Urad RS za mladino www.uradzamladino.gov.si
Mladinski svet Slovenije www.mss.si
Pravno informacijski center nevladnih organizacij www.pic.si/
varovanje okolja:
Agencija RS za okolje www.arso.gov.si/
Zakon o varstvu okolja zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html
Greenpeace www.greenpeace.org/international/
duhovnost in religija:
Vera in svetovne religije www.religije.com

Tel. številke - pomoč v stiski

pokliči, če imaš frke zaradi:

    TELEFON URAD. URE
KATEREKOLI ODVISNOSTI Tel. odvisnosti Kr. (TOK) 04/ 232 69 28 sre 17h-19h
DROG CSD Jesenice 04/ 583 46 17 Kristina Koražija
  Center za zdrav. odvisnih 01/ 587 49 70 pon-pet 8h-15h
  Odsev se sliši 080/ 63 738 12h-14h; 17h-19h (ne v pet)
  Društvo Žarek 040/ 790 345 Ivanka
ALKOHOLA Odsev se sliši 080/ 63 738 12h-14h; 17h-19h (ne v pet)
  Inštitut Antona Trstenjaka 01/ 438 68 05  
  Društvo Žarek upanja 01/ 89 77 023 tor 17h
MOTENJ S HRANJENJEM Svetovalnica MUZA 01/ 425 03 38 sre, čet 13h-14h
  Zavod PU 01/ 282 10 87  
  Ženska svetovalnica 01/ 43 47 261  
  Zakonski in družinski inštitut KROG 04/ 23 66 088