Foto arhiv

Regijski dogodek »DIALOG MLADIH!«

30. marec 2012, dvorana Kolpern, najava

izjava za javnost:
ZAKLJUČENO REGIJSKO SREČANJE 'DIALOGA MLADIH!' NA JESENICAH

Projekt »Dialog mladih« ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji izvajata Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije. Gre za organizacijo 12 regijskih dogodkov po Sloveniji, kjer imajo mladi in predstavniki lokalnih in regijskih oblasti priložnost za medsebojno srečanje in izmenjavo mnenj. Namen regijskih dogodkov je oblikovanje predlogov ukrepov za reševanje in izboljšanje področja aktivne udeležbe v družbi in zaposljivosti mladih.

V četrtek, 29. marca, se je prvi regijski dogodek zgodil v Postojni za notranjsko kraško regijo, dan zatem, 30. marca, pa je na Jesenicah za gorenjsko regijo. Regijski koordinator le tega je bil Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice. Regijskega dogodka za Gorenjsko se je udeležilo cca 50 mladih. V jutranjem delu so mladi spoznali pomen neformalnega izobraževanja, e-Storitve Zavoda RS za zaposlovanje, katere je predstavila ga. Dobravka Furar, svetovalka ZRSZ - območne službe Kranj, ter pridobili informacije o strukturiranem dialogu - instrumentu sodelovanja mladih pri oblikovanju ukrepov, ki so namenjeni prav njim. V popoldanskem delu so udeleženci v manjših skupinah razmišljali in oblikovali ukrepe za boljšo participacijo in zaposljivost mladih.

S strani odločevalcev so se popoldanskega predstavitvenega dela udeležili Miha Rebolj, podžupan jeseniške občine, Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), Dragica Ribnikar, ZRSZ - direktorica območne službe Kranj in Dubravka Furar, svetovalka ZRSZ - območne službe Kranj ter Lea Zlodej, strokovna delavka Ljudske univerze Jesenice.

Mladi so predstavili naslednje ukrepe s področja šolanja in zaposlovanja:
- zagotoviti plačano pripravništvo po zaključku šolanja,
- zagotoviti subvencije za podjetja, da zaposlijo mlade,
- promocija kadrovskih štipendij za mlade;
ter dva ukrepa, ki se navezujeta na lokalno mladinsko politiko:
- zagotoviti primerne več-funkcionalne prostore za mladinsko delovanje na Jesenicah,
- pristopiti k izgradnji mladinskega hostla na Jesenicah.

Udeleženci dogodka so izbrali pet predstavnikov gorenjskega regijskega dogodka Dialoga mladih!, ki se bodo udeležili zaključnega nacionalnega srečanja mladih, na katerem bodo skupaj s predstavniki preostalih 11 regijskih dogodkov izoblikovali skupne ukrepe na nacionalni ravni ter se skupaj z nacionalnimi odločevalci dogovorili, kako jih bodo uresničili.
Na koncu srečanja je tutorka Društva Nefiks predstavila njihovo orodje za beleženje neformalno pridobljenih izkušenj in znanja ter s tem podporo pri načrtovanju poklicne poti in prispevek k lažji zaposljivosti. Vsi mladi so dobili elektronski dostop do svojega e-Nefiksa z že vpisanimi kompetencami, ki so jih pridobili na regijskem srečanju projekta Dialog mladih.

Do junija se bo zvrstilo še 10 regijskih dogodkov Dialog mladih!: v Celju za savinjsko regijo, v Novem Mestu za jv slovensko regijo, v Ljubljani za osrednjeslovensko regijo, v Slovenj Gradcu za koroško regijo, v Zasavju za zasavsko regijo, v Krškem za spodnje posavsko regijo, v Ajdovščini za goriško regijo, v Sežani za obalno kraško regijo, v Mariboru za podravsko regijo in v Ljutomeru za pomursko regijo. Več informacij o celotnem projektu najdete na strukturirani.dialog@mss.si.

po prispevku Ane Tomšič, MSS, za dogodek na Jesenicah povzela Lili Tkalec, MCJ

Regijski dogodek »DIALOG MLADIH!«, 30. marec 2012