Foto arhiv

Delavnice »Človekove pravice v fokusu«

3 krat v soboto: 8., 22. in 29. novembra 2014, najava

Mladi v Mladinskem centru Jesenice o človekovih pravicah in sovražnem govoru

Ko govorimo o človekovih pravicah v Sloveniji in Evropski uniji, kaj hitro zadenemo ob vse bolj pogoste in raznovrstne oblike sovražnega govora, usmerjenega proti konkretnim posameznikom ali skupinam. Tudi zato se zdi, da se o tem premalo govori, premalo opozarja in še bolj po redko ukrepa.

Mlade lahko tudi v teh okvirih prepoznamo kot ranljivo skupino, zato smo se v Mladinskem centru Jesenice odzvali povabilu Socialne akademije k sodelovanju v okviru mednarodnega projekta 'Enjoy your rights'.

Z vsebino ponujenih delavnic Socialne akademije 'Pravice v fokusu' smo pritegnili interes vodstva Gimnazije Jesenice, ki je podprlo naš predlog, da njihovim dijakom v neformalnem okolju, v prostorih MCJ, ponudimo neformalno izobraževalne vsebine, ki jih kurikulum ne vključuje, so pa bistvene za razumevanje pomembnosti spoštovanja človekovih pravic. Tako so se v mesecu novembru v treh sobotnih dopoldnevih v okviru opravljanja ur obveznih izbirnih vsebin udeležili omenjenih delavnic trije razredi 3. letnikov.

Dijakinje in dijaki so bili v teoretičnem delu spodbujeni k razmišljanju o človekovih pravicah, praktični del - snemanje videa, pa je bil izziv in možnost za ustvarjalno izražanje njihovih zaznav in dojemanja pomena človekovih pravic. Zanimivo je bilo tudi učenje in osvajanje spretnosti pri rokovanju s snemalno opremo kakor tudi montaža kratkih filmov v programu Movie Maker.

Delavnicam pa smo še mi dodali dve nalogi. Kot prvo je vsak izmed fotografij gostujoče razstave Centra za mlade Domžale izbral tisto, ki po njegovem mnenju najbolje opozarja na nesprejemljivost kratenja človekovih pravic in na sovražni govor.

Kot drugo pa so preko naše ankete nesprejemljivost različnih nestrpnosti ocenili takole: najbolj se jim zdi nesprejemljiva nestrpnost zaradi drugačne spolne usmerjenosti, nato zaradi rase, zaradi drugačnega verskega prepričanja, sledijo pa nestrpnosti zaradi narodnosti, družbenega položaja, gmotnega stanja, spola, izobrazbe, invalidnosti, starosti. Anketirane dijakinje in dijake najmanj moti nestrpnost zaradi jezika oz narečja.

Začetna jutranja zaspanost (saj je bila ne nazadnje sobota!) je kmalu prešla v živahno ustvarjalnost, najbolj pa so bili navdušeni nad svojimi izdelki - skupno enajstimi kratkimi filmi, ki se jih kar niso naveličali gledati in komentirati!

Verjamemo, da bo celotna sobotna izkušnja udeležencev pozitivno vplivala na njihova ravnanja v kot tudi na interes do podobnih priložnosti neformalnega izobraževanja.

Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice