Aktualno

Mladinski center Jesenice organizira
natečaj digitalne fotografije in
kratkega digitalnega filma z naslovom

»UTRIP POLETJA«

1. Pravica do sodelovanja

 • na natečaju lahko sodelujejo vsi mladi med 15 in 29 letom starosti.

2. Tema

 • utrip poletja (počitniško dogajanje)

3. Število in velikost fotografij

 • A) Fotografije:
  - vsak/a avtor/ica lahko sodeluje z do štirimi digitalnimi fotografijami
  - dela naj bodo v digitalni obliki (JPG) na zgoščenki ali DVD-ju.
  - dimenzije sodelujočih fotografij naj bodo 20 x 30 cm, resolucija pa 300 DPI
 • B) Kratki film:
  - vsak/a avtor/ica lahko sodeluje z do dvema kratkima digitalnima filmoma
  - film naj bo dolg od trideset sekund do tri minute
  - dela naj bodo v digitalni obliki (v formatih AVI, MPG, MOV) na zgoščenki ali DVD-ju

4. Trajanje in rezultati natečaja

 • v natečaju bodo sodelovala dela, ki bodo v MCJ prispela med 1. julijem in 1. septembrom (do 19.00).
 • rezultati natečaja bodo znani v drugi polovici septembra, ko bo potekala tudi zaključna prireditev - otvoritev razstave del in razglasitev rezultatov.
 • rezultate bomo objavili na spletni strani www.mc-jesenice.si in jih posredovali vsem udeležencem/kam natečaja

5. Označenost datotek

 • vsaka datoteka mora biti označena z naslovom natečaja, kategorijo (foto/film), naslovom dela, imenom in priimkom avtorja/ice, zaporedno številko (Utrip_poletja_foto_naslov_Ime_Priimek_1).

6. Prijava del:

 • izdelke lahko prinesete osebno v Mladinski center Jesenice (od ponedeljka do petka med 9.30 in 15. uro) oz. jih pošljete po navadni pošti na naslov: Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, 4270 Jesenice, skupaj z izpolnjeno prijavnico (dobite jo na www.mc-jesenice.si ali osebno v MCJ)
 • med 21. julijem in 8. avgustom, ko je Mladinski center Jesenice zaprt, izdelke lahko pošljete le po navadni pošti

7. Komisija

 • prejeta dela bo pregledala strokovna komisija in jih ocenila po naslednjih kriterijih:
  - izvirnost
  - kvaliteta posnetka/fotografije
  - skladnost z razpisano tematiko
  - kvaliteta vsebine in sporočilnost
 • odločitev komisije je dokončna (izdelkov po tem, ko so bili oddani, ni mogoče več zamenjati in popravljati)

8. Nagrade

 • na podlagi ocen komisije bo Mladinski center Jesenice za vsako od obeh kategorij na zaključni prireditvi natečaja podelil medalje in praktične nagrade, vse prispele izdelke pa bomo razstavili

9. Ostala določila

 • zgoščenke morajo biti poslane oz. oddane v embalaži, ki preprečuje poškodbe med transportom
 • organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem
 • sodelujejo lahko izključno dela, ki doslej še niso bila objavljena
 • izdelek mora biti avtorsko delo posameznika/ce, ki se prijavlja na natečaj
 • avtor/ica za predložena dela zadrži avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene natečaja oziroma v nekomercialne namene, tudi v vseh tiskanih in elektronskih medijih ter projekciji brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila
 • Mladinski center Jesenice medijev ne bo vračal, temveč arhiviral
 • podatki sodelujočih članom komisije ne bodo dostopni, tudi sicer jih bomo uporabili zgolj v namene natečaja
 • vsi udeleženci/ke razpisa bodo naknadno prejeli zgoščenko/DVD z vsemi sodelujočimi izdelki
 • v primeru, da se iz fotografije/posnetka da razbrati identiteto oseb, mora avtor/ica priložiti podpisano izjavo, s katero posnete osebe soglašajo z javno objavo!
 • sodelovanje na natečaju pomeni, da avtor/ica sprejema pravila natečaja